Ayaka Miyoshi

Fecha de nacimiento: 1996-06-18

Lugar de nacimiento: Prefettura di Saitama, Japan